Aktualności

Internetowe pułapki subskrypcje i wezwania-niebezpieczeństwi w sieci

Każdy z nas prawie codziennie korzysta z Internetu. Nic dziwnego, bo Internet oferuje pozornie nieskończone możliwości, aby życie było łatwiejsze i ciekawsze: Kontakt z nowymi i starymi przyjaciółmi, z rodziną z zagranicy, szybkie znalezienie przepisu na kolację lub rezerwacja weekendu w Barcelonie.

 

Przy całej palecie możliwości często pomija się fakt, że istnieje jeszcze druga strona medalu. Zaczyna się od tego, że użytkownicy Internetu ujawniają swoje dane osobowe i w ten sposób stają się łatwymi ofiarami nawet dla podejrzanych przedsiębiorców w Internecie. Zasadniczo jednak należy zauważyć, że nikt nie jest bezpieczny w obliczu nieuczciwych praktyk w Internecie. Nawet przy zachowaniu najwyższej ostrożności, może się zdarzyć, że otrzymamy nieoczekiwane wezwanie do zapłaty, które może opiewać nawet na kilka tysięcy euro.

 

Poniżej chcielibyśmy przedstawić dwa duże obszary naszej działalności prawniczej:

 

Jedna z nich dotyczy pułapek internetowych, w które klient już wpadł. Konkretnie oznacza to, że zawarł umowę, nie chcąc jej faktycznie zawrzeć. Istnieje wiele typów internetowych pułapek subskrypcyjnych. Najbardziej rozpowszechnioną jest rzekomo bezpłatna rejestracja w przypadku ofert online, które jednak okazują się płatne. Ponadto istnieje wersja próbnego abonamentu, którą można znaleźć na przykład na portalach randkowych online. Nawet umowa zawarta przez telefon, której użytkownik nie jest świadom, nadal jest popularnym sposobem naciągania.

 

Z prawnego punktu widzenia w takich przypadkach nie dochodzi do skutecznego zawarcia umowy. Aby tak się stało, obie strony musiałyby uzgodnić, że chcą zawrzeć umowę. W związku z tym, jeżeli obowiązek zapłaty nie został wystarczająco jasno określony, nie zawarto żadnej umowy, w efekcie czego usługa, za którą wystawiono rachunek, nie musi zostać opłacona. Dobrą radą jest więc nie płacić. Niemniej jednak konieczne jest podjęcie działań, ponieważ druga strona z pewnością nie podda się tak szybko. Należy wówczas spodziewać się przypomnień o płatnościach, upomnień, grożenia windykacją i sądem.

 

Umowa zostaje zawarta tylko wtedy, gdy obie strony umowy uzgodnią czas trwania i cenę. Oznacza to, że jeśli nie byli Państwo świadomi, że umowa będzie obowiązywać za określoną cenę na dłuższy okres, mogą Państwo zakwestionować umowę. Ma to również zastosowanie w przypadkach, gdy umowa została zawarta przez pomyłkę. Następnie mówi się o tak zwanym uchyleniu się od skutków umowy z powodu błędu.

 

Ponadto każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy. Zgodnie z prawem niemieckim okres na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni. Jednak w wielu przypadkach możliwe jest późniejsze odstąpienie od umowy. Często jednak nie jest łatwo to ocenić i wymaga to dokładnej znajomości sprawy. Z praktycznego doświadczenia wiemy, że partner umowy nie chce poddać się natychmiast, nawet jeśli termin jeszcze nie upłynął.

 

Należy pamiętać, że zapłata rachunku/faktury może być interpretowana jako akceptacja umowy. Zatem zasadniczo nie należy płacić. Jednakże ważny wyjątek stanowi otrzymany już sądowy nakaz zapłaty. Wtedy należy działać szybko, w przeciwnym razie rzekomy partner umowy uzyska tytuł wykonawczy, na podstawie którego będzie mógł dokonać zajęcia.

 

Innym poważnym obszarem zagrożenia w Internecie jest odpowiedzialność pośrednia (niem. Störerhaftung) za sieć Wi-Fi. Oznacza to Twoją odpowiedzialność, ponieważ możesz łączyć się z Internetem bezprzewodowo i ewentualnie udostępniać go innym.

 

Klasycznym przypadkiem jest pobieranie piosenek lub filmów z Internetu. W naszej praktyce często stwierdzamy, że w wyniku tego działania nie występuje świadomość działania niezgodnego z prawem. Szczególnie w przypadku młodych ludzi dominuje przekonanie, że nie robią one nic nielegalnego. Nie jest to jednak prawdą. Niedozwolone pobieranie treści chronionych prawem autorskim stanowi naruszenie prawa i może być karane. Można sobie jednak wyobrazić, że nie zabezpieczyli Państwo w wystarczającym stopniu swojej sieci Wi-Fi przed dostępem osób trzecich. W przypadku, gdy dana osoba ma pecha, może nie tylko ponosić odpowiedzialność na mocy prawa cywilnego, ale również odpowiadać karnie.

 

Nawet jeśli nie są Państwo świadomi jakiejkolwiek winy, zawsze powinni Państwo traktować poważnie wezwania. Nie powinni Państwo jednak niczego podpisywać. Zgodnie z upomnieniem/wezwaniem powinni Państwo podpisać oświadczenie o zaniechaniu, np. o nierozpowszechnianiu danego filmu w sieciach wymiany plików, oraz ponieść koszty prawnika wydającego upomnienie. Ponadto w przypadku powtórzenia, nakłada się karę umowną. Będąc osobą, której to dotyczy, należy niezwłocznie zasięgnąć porady prawnej i skonsultować dalsze działania. Roszczenia są często przesadzone. Ponadto oświadczenia o zaniechaniu są często zbyt szeroko sformułowane, dlatego też w większości przypadków możliwa jest modyfikacja oświadczenia.

 

Należy pamiętać, że powyższy wywód nie stanowi porady prawnej i nie może zastąpić takiej porady. Zależy ona zawsze od indywidualnego przypadku. Ocena sposobu postępowania w konkretnym przypadku wymaga znajomości sytuacji faktycznej. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub jeśli są Państwo poszkodowani, prosimy o kontakt z nami.

 

Zaznaczając pole wyboru po prawej stronie wyrażają Państwo zgodę na to, że wprowadzone przez Państwa dane mogą być zbierane i przechowywane elektronicznie. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu upracowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, wysyłając do nas wiadomość. W przypadku wycofania zgody Państwa dane zostaną natychmiast usunięte. Dalsze informacje można znaleźć w polityce ochrony danych.

IHRE KANZLEI
Unsere Schwerpunkte

Mietrecht

mietrecht

IT-Recht

it-recht

Arbeitsrecht

Arbeitsrecht

Steuerrecht

steuerrecht

Erbrecht

erbrecht

Familienrecht

Familienrecht

Przewiń do góry