SPORZĄDZANIE UMÓW

SGH RECHTSANWÄLTE
PAŃSTWA PATRNER W SPORZĄDZANIU UMÓW.

Umowy towarzyszą nam przez cały czas. Nawet gdy kupują Państwo gazetę o poranku, zawierają Państwo umowę. Jest wiele umów, które towarzyszą nam każdego dnia. Nie dziwi zatem fakt, że przy sporządzaniu takich umów istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu. Prawnicy SGH Rechtsanwälte Düsseldorf świadczą usługi doradztwa nie tylko w sporach prawnych, ale również przy sporządzaniu umów, aby mogli Państwo uniknąć ewentualnych konfliktów.

UMOWY ZGODNE Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ PRAWNĄ

Jako przedsiębiorca cały czas mają Państwo do czynienia ze sprawami związanymi z umowami – począwszy od umów o pracę, poprzez umowy o wynajem komercyjny aż po umowy o dzieło lub umowy licencyjne. Niektóre klauzule są przy tym stałym źródłem dyskusji. Z tego powodu szczególnie ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy sporządzaniu umów. Każda klauzula musi odpowiadać aktualnej sytuacji prawnej, ponieważ nawet jedna nieprawidłowa klauzula może unieważnić całą umowę. Nie bez powodu mówi się, że: podstawą dobrego biznesu jest dobry kontrakt.

OSTROŻNOŚĆ PRZY SPORZĄDZANIU UMÓW.

W przypadku sporów, niedbałość często może być fatalna w skutkach. W takim przypadku z powodu niejasnego sformułowania może dojść do różnic zdań, które będzie można wyjaśnić już tylko w sądzie. Tego typu klauzule umowne mogą prowadzić do poważnych strat finansowych. Umowy stają się wówczas częściowo lub całkowicie nieważne. Jeżeli umowy zostały sporządzone w sposób nieodpowiedni, często bardzo trudno jest je później poprawić.

Jeśli pojawią się spory, pomocna może okazać się jasno sformułowana i dobrze skonstruowana umowa. Należy poświęcić temu wiele uwagi już przy sporządzaniu umowy. W umowie pomiędzy Państwem a Państwa kontrahentem stosunek prawny powinien być nie tylko wiarygodny, ale również sprawiedliwie uregulowany. Powinien on również obejmować przejrzyste zabezpieczenia na wypadek ewentualnego konfliktu.

SPECJALIŚCI W SPORZĄDZANIU UMÓW

Adwokaci z kancelarii SGH wspierają Państwa w konstruowaniu umów, jak również zgodnie z Państwa życzeniem sprawdzimy Państwa istniejące umowy. Sporządzimy dla Państwa:

 

Umowy handlowe, umowy sprzedaży

Umowy najmu i dzierżawy

Umowy licencji

Umowy kooperacji

Umowy reklamowe

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie sporządzenia lub sprawdzenia istniejących umów, prosimy o kontakt z kancelarią pod numer 0211 5989 5610.

Przewiń do góry