Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe notatki zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi możesz być osobiście zidentyfikowany. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej w tym tekście.

 

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe znajdują się w nadruku tej strony internetowej.

 

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane z jednej strony, informując nas o tym fakcie. Na przykład może to być dane, które należy wprowadzić w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej za pośrednictwem naszych systemów IT. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie zaraz po wprowadzeniu na naszą stronę internetową.

 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezproblemowego dostarczania strony internetowej. Inne dane mogą być używane do analizowania zachowania użytkownika.

 

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Masz również prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nadruku w celu uzyskania dalszych pytań na temat ochrony danych. Masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

 

Ponadto masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności w sekcji "prawo do ograniczenia przetwarzania".

 

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to zrobione.

Chcielibyśmy podkreślić, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w bezpieczeństwie. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Uwaga do organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

 

SGH Rechtsanwälte PartG Starosta, Grego-Hoffmann, Drache

Justyna Anna starosta, LL.

Prawnik

Frankenstraße 6

40476 Düsseldorf 

Telefon: + 49 (211) 176-095-80

E-mail: info@sghlegal.de

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która podejmuje decyzję samodzielnie lub razem z innymi w celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Wystarczające jest nieformalne komunikowanie się z nami pocztą elektroniczną. Zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzona do momentu wygaśnięcia odwołania nie narusza prawa do odstąpienia od umowy.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach, a także marketingu bezpośredniego (art. 21 Rodo)

Jeśli przetwarzanie danych na podstawie art. e lub f Rodo, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji; ma to również zastosowanie do profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie danych, znajduje się w niniejszej polityce prywatności. Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi zainteresowaniami, prawami i swobodami lub przetwarzaniem danych. służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 s. 1 Rodo).

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli sprzeciwisz się, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 s. 2 Rodo).

 

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia Rodo, zainteresowane osoby mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania nie narusza innych środków administracyjnych lub sądowych.

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przetwarzania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, albo do siebie, albo do strony trzeciej w powszechnym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, odbywa się to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operator witryny, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać przez fakt, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" i przez ikonę kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które przesyłasz do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie

 

Informacje, blokowanie, usuwanie i korekta

W zakresie obowiązujących przepisów prawa masz prawo do bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, prawa do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nadruku w celu uzyskania dalszych pytań na temat danych osobowych.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli sprzeciwisz się, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 s. 2 Rodo).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia Rodo, zainteresowane osoby mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania nie narusza innych środków administracyjnych lub sądowych.

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przetwarzania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, albo do siebie, albo do strony trzeciej w powszechnym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, odbywa się to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operator witryny, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać przez fakt, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" i przez ikonę kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które przesyłasz do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

Informacje, blokowanie, usuwanie i korekta

W zakresie obowiązujących przepisów prawa masz prawo do bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w stosownych przypadkach, prawa do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nadruku w celu uzyskania dalszych pytań na temat danych osobowych.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  1. W przypadku zakwestionowania dokładności przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. W czasie trwania egzaminu masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  2. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało/dzieje się nielegalnie, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast usunięcia.
  3. Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale musisz je wykonywać, bronić lub dochodzić roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  4. Jeśli złożyli Państwo sprzeciw na mocy artykułu 21 (1) Rodo, należy dokonać równowagi między Twoim i naszym interesem. Dopóki nie jest jasne, którego interesów przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, takie dane mogą być wykorzystywane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innego osoby fizycznej lub prawnej lub z powodu ważnego interesu publicznego w Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego.

 

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiają się korzystanie z danych kontaktowych opublikowanych w zakresie obowiązku wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład przez spam.

 

3. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookies nie powodują uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość plików cookie, których używamy, to tzw. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas kolejnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informować Cię o ustawieniu plików cookie i zezwalania na pliki cookie tylko w przypadku poszczególnych przypadków, aby wykluczyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub ogólnie, oraz aby automatycznie usuwać ciasteczka po zamknięciu przeglądarki. , aby aktywować. W przypadku wyłączenia plików cookies funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do komunikacji elektronicznej lub do świadczenia określonych funkcji, które chcesz (np. funkcja koszyka zakupów), są wykorzystywane na podstawie art. f Rodo. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia technicznie bezbłędnych i zoptymalizowanych usług. W zakresie, w jakim przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

Pliki dzienników serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  1. Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  2. używany system operacyjny
  3. Adres URL strony odsyłającej
  4. Nazwa hosta dostępu do maszyny
  5. Czas żądania serwera
  6. Adres IP

Te dane nie są scalane z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rodo. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezpłatnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu należy rejestrować pliki dzienników serwera.

Kontakt

Jeśli wyślesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza wniosku, w tym dane kontaktowe, które tam dostarczasz, będą przechowywane u nas w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 s. 1 lit. a Rodo). Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Wystarczające jest nieformalne komunikowanie się z nami pocztą elektroniczną. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzona do momentu wygaśnięcia odwołania nie narusza prawa do odstąpienia od umowy.

Dane, które wpiszesz w formularzu kontaktowym, pozostaną z nami, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych zostanie pominięty (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązujące przepisy prawne, w szczególności okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

 

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujemy się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie, w tym wszelkie wynikające z tego dane osobowe (imię i nazwisko, prośba) w celu przetworzenia Państwa prośby, będą przechowywane i przetwarzane przez nas. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody.

 

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie artykułu 6 (1) lit. b Rodo, jeśli wniosek jest związany z realizacją umowy lub jest niezbędny do wykonania środków przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 s. 1 lit. Rodo) i/lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 s. 1 lit. f Rodo), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu żądań skierowanych do nas.

 

Dane przesyłane przez użytkownika do nas przez zapytania kontaktowe pozostają z nami do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych zostanie pominięty (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawowe okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

 

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane giełdowe). Odbywa się to na podstawie artykułu 6 (1) świeci. b Rodo, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (wykorzystywanie danych) w zakresie niezbędnym do umożliwienia lub obciążenia użytkownika za korzystanie z usługi.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zawarciu zlecenia lub rozwiązaniu stosunku biznesowego. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

 

4. wtyczki i narzędzia

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą usług jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z map Google leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego lokalizowania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 (1) lit. f Rodo.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.Google.com/privacy?hl=de.

Przewiń do góry