KINDERGELD

ZASIŁEK RODZINNY NA DZIECKO [Kindergeld].
Kancelaria prawna w Düsseldorfie oferuje kompleksowe doradztwo

Jeśli są Państwo obywatelem polskim i pracują w Niemczech, ale Państwa dzieci mieszkają w Polsce, mogą Państwo mieć prawo do zasiłku rodzinnego. Złożenie wniosku może być jednak problematyczne ze względu na wymogi, które należy spełnić. Dotyczy to również załatwienia niezbędnych dokumentów. W kancelarii SGH Rechtsanwälte w Düsseldorfie chętnie pomożemy Państwu w tym procesie, nawet jeśli złożyli już Państwo wniosek o zasiłek rodzinny.

Dzieci mieszkające z drugim rodzicem w Polsce mogą być uprawnione do zasiłku rodzinnego. Warunkiem jest jednak, aby wnioskodawca przebywał w Niemczech, a miejsce zamieszkania dzieci znajdowało się  w Polsce. Dotyczy to również sytuacji, gdy rozwiedziony ojciec pracuje i mieszka w Niemczech. Również w takiej sytuacji można złożyć wniosek o zasiłek rodzinny.

Kancelaria SGH Rechtsanwälte wspiera obywateli polskich mieszkających w Niemczech i oferuje kompetentne doradztwo, zarówno w języku niemieckim, jak i polskim. Jeśli nie władają Państwo w wystarczającym stopniu językiem niemieckim, znacznie ułatwimy Państwu złożenie wniosku.

KIEDY MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO ZASIŁKU RODZINNEGO?

Zezwolenie na pobyt lub osiedlenie się nie jest wymagane do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego. Prawo do zasiłku rodzinnego rozpoczyna się już w miesiącu, od którego wnioskodawca i jego dzieci ustanawiają miejsce stałego pobytu lub zamieszkania w Niemczech. Jeżeli np. dziecko mieszka w Polsce, a wnioskodawca może wykazać miejsce zamieszkania w Niemczech, również przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego zgodnie z prawem niemieckim i świadczenia te muszą być wypłacane pod pewnymi warunkami. Dotyczy to również rodziców, którzy mieszkają osobno lub gdy dzieci są w trakcie nauki.

Jeżeli małżonek powraca z dzieckiem do kraju pochodzenia w UE po rozwodzie, partner pozostający w Niemczech może ubiegać się o zasiłek rodzinny. Jednak również w tym przypadku prawo stanowi, że dzieci z rodzin mieszkających za granicą, które nie uczą się, nie mogą pracować dłużej niż 20 godzin tygodniowo. Wysokość dochodów nie ma tu znaczenia. Zasiłek na dziecko jest przyznawany przez odpowiednie Kasy Świadczeń Rodzinnych [Familienkasse] i tam również należy złożyć wniosek.

ODWOŁANIE OD DECYZJI KASY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Także od decyzji Kasy Świadczeń Rodzinnych można złożyć odwołanie. W takim przypadku można wytoczyć powództwo przed sądem podatkowym. Reprezentujemy Państwa w postępowaniu odwoławczym, a w razie potrzeby w późniejszym postępowaniu sądowym. Dotyczy to również sytuacji, gdy Kasa Świadczeń Rodzinnych nie wypłaca zasiłku rodzinnego lub nie rozpatruje wniosku.

MACIE PAŃSTWO PYTANIA W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH?

Jeśli macie Państwo pytania w zakresie Kindergeld skontaktujcie się z Kancelarią SGH Rechtsanwälte pod numerem telefonu 0049 (211) 59 89 5610.
Przewiń do góry