Prawo rodzinne

KANCELARIA PRAWA RODZINNEGO
w Düsseldorfie

Prawo rodzinne wiąże się także zawsze ze stroną emocjonalną, ponieważ przedmiotem sporów są zazwyczaj relacje małżonków, zarejestrowanych związków partnerskich, lub między rodzicami a ich dziećmi. Dotyczy to również praw do opieki i adopcji. W kancelarii SGH Rechtsanwälte z Düsseldorfu pomożemy Państwu w egzekwowaniu Państwa praw. Optymalna pomoc prawna może zapewnić korzystanie z należnych Państwu praw w pełnym zakresie.

ROZWÓD

Pomożemy Państwu w sprawach rozwodowych przed sądem rodzinnym. W tym przypadku chodzi o podział przedmiotów gospodarstwa domowego, alimenty lub spory majątkowe. Po rozwodzie, dzieci z małżeństwa są często kolejnym punktem spornym w zakresie prawa do opieki. Prawo alimentacyjne dotyczy roszczeń alimentacyjnych między rodzicami a dziećmi oraz między małżonkami mieszkającymi oddzielnie. Ponadto prawa emerytalne i rentowe nabyte w czasie trwania małżeństwa muszą zostać podzielone. Jeśli małżeństwo zostało zawarte w Polsce, ale do rozwodu doszło w Niemczech, do rozważenia pozostaje kilka istotnych kwestii, w których chętnie Państwu doradzimy.

PRAWO DO KONTAKTÓW Z DZIEĆMI

Zgodnie z § 1684 ust. 1 BGB [niem. kodeksu cywilnego] dziecko ma prawo do kontaktu z każdym rodzicem. W zamian za to każdy rodzic ma prawo i obowiązek kontaktu z dzieckiem również po rozwiązaniu związku partnerskiego. Nie ma tu znaczenia, czy są Państwo rozwiedzeni, żyją w separacji czy nigdy nie pozostawali Państwo w związku małżeńskim. Również inni członkowie rodziny również mają swoje prawa, jeśli ma to znaczenie dla dobra dziecka. Są to na przykład dziadkowie, rodzeństwo lub rodzice zastępczy. Jesteśmy po to, aby pomóc Państwu w egzekwowaniu Państwa praw.

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

Rozwód często prowadzi do sporów dotyczących zakresu roszczeń i podziału majątku. Jeżeli spory muszą być rozstrzygane na drodze sądowej, jest to często kosztowne i czasochłonne. To sprawia, że koszty postępowania rozwodowego są  wyższe. Mogą Państwo zaoszczędzić na kosztach poprzez podpisanie umowy małżeńskiej majątkowej przed lub w trakcie trwania małżeństwa. Mają Państwo możliwość wprowadzenia jasnych postanowień i wyraźnego wykluczenia pojedynczych punktów. Kancelaria SGH Rechtsanwälte pomoże Państwu sporządzić taką umowę.

WYRÓWNANIE ROSZCZEŃ RENTOWYCH

Co do zasady, w związku z rozwodem ma także miejsce wyrównanie roszczeń rentowych. Jest to wyrównanie uprawnień nabytych w okresie małżeństwa. Wyrównanie to jest automatycznie wypłacane z urzędu i nie jest w tym przypadku wymagany żaden wniosek. Wyjątek stanowi sytuacja, w której małżeństwo trwało krócej niż trzy lata. Wyrównanie roszczeń rentowych reguluje obecnie równy podział uprawnień emerytalnych nabytych wspólnie w okresie trwania związku małżeńskiego.

ROZWÓD

Pomożemy Państwu w sprawach rozwodowych przed sądem rodzinnym. W tym przypadku chodzi o podział przedmiotów gospodarstwa domowego, alimenty lub spory majątkowe. Po rozwodzie, dzieci z małżeństwa są często kolejnym punktem spornym w zakresie prawa do opieki. Prawo alimentacyjne dotyczy roszczeń alimentacyjnych między rodzicami a dziećmi oraz między małżonkami mieszkającymi oddzielnie. Ponadto prawa emerytalne i rentowe nabyte w czasie trwania małżeństwa muszą zostać podzielone. Jeśli małżeństwo zostało zawarte w Polsce, ale do rozwodu doszło w Niemczech, do rozważenia pozostaje kilka istotnych kwestii, w których chętnie Państwu doradzimy.

PRAWO DO KONTAKTÓW Z DZIEĆMI

Zgodnie z § 1684 ust. 1 BGB [niem. kodeksu cywilnego] dziecko ma prawo do kontaktu z każdym rodzicem. W zamian za to każdy rodzic ma prawo i obowiązek kontaktu z dzieckiem również po rozwiązaniu związku partnerskiego. Nie ma tu znaczenia, czy są Państwo rozwiedzeni, żyją w separacji czy nigdy nie pozostawali Państwo w związku małżeńskim. Również inni członkowie rodziny również mają swoje prawa, jeśli ma to znaczenie dla dobra dziecka. Są to na przykład dziadkowie, rodzeństwo lub rodzice zastępczy. Jesteśmy po to, aby pomóc Państwu w egzekwowaniu Państwa praw.

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

Rozwód często prowadzi do sporów dotyczących zakresu roszczeń i podziału majątku. Jeżeli spory muszą być rozstrzygane na drodze sądowej, jest to często kosztowne i czasochłonne. To sprawia, że koszty postępowania rozwodowego są  wyższe. Mogą Państwo zaoszczędzić na kosztach poprzez podpisanie umowy małżeńskiej majątkowej przed lub w trakcie trwania małżeństwa. Mają Państwo możliwość wprowadzenia jasnych postanowień i wyraźnego wykluczenia pojedynczych punktów. Kancelaria SGH Rechtsanwälte pomoże Państwu sporządzić taką umowę.

WYRÓWNANIE ROSZCZEŃ RENTOWYCH

Co do zasady, w związku z rozwodem ma także miejsce wyrównanie roszczeń rentowych. Jest to wyrównanie uprawnień nabytych w okresie małżeństwa. Wyrównanie to jest automatycznie wypłacane z urzędu i nie jest w tym przypadku wymagany żaden wniosek. Wyjątek stanowi sytuacja, w której małżeństwo trwało krócej niż trzy lata. Wyrównanie roszczeń rentowych reguluje obecnie równy podział uprawnień emerytalnych nabytych wspólnie w okresie trwania związku małżeńskiego.

MAJĄ PAŃSTWO PYTANIA ODNOŚNIE PRAWA RODZINNEGO

Obok wskazanych tematów odpowiemy Państwu także na inne pytania z zakresu prawa rodzinnego, aby umówić się na poradę prawną zadzwońcie Państwo pod numer 0049 (211) 59 89 5610.
Przewiń do góry