PRAWO SPADKOWE

PRAWNICY W ZAKRESIE PRAWA SPADKOWEGO

Przydział składników majątku i wykonywanie zobowiązań po śmierci reguluje prawo spadkowe. Co do zasady, dyspozycje w sprawie spadku podlegają prywatnej autonomii i są ograniczone tylko w przypadku podejrzenia naruszenia zasad współżycia społecznego.

 

Odpowiednie formy dyspozycji w ramach prawa spadkowego to: testament notarialny

 

testament własnoręczny, wspólny testament małżonków

 

W kancelarii SGH Rechtsanwälte w Düsseldorfie chętnie doradzimy Państwu przy sporządzaniu testamentu. Doradzamy także osobom, które czują się pominięte jako uprawnione do zachowku lub spadkobiercy. Doradzimy Państwu szczegółowo, czy konieczna jest decyzja sądu, czy też może nastąpić pozasądowe rozstrzygnięcie sporu. Dotyczy to również kwestii transgranicznych – na życzenie klienta możemy zaoferować doradztwo w wielu językach (niemiecki, angielski i polski).

TESTAMENT

Ważną zasadą w dyspozycji dotyczącej spadku jest osobiste wykonanie podczas sporządzania. Aby uniknąć późniejszych sporów między spadkobiercami, testamenty muszą być sporządzone własnym odręcznym pismem. Prowadziłoby to do nieskuteczności, gdyby użyto maszyny do pisania lub ręka była prowadzona przez inną osobę. Jeśli nie są Państwo w stanie pisać samodzielnie, muszą Państwo udać się do notariusza, który sprawdzi, czy napisali Państwo testament z własnej wolnej woli i w wystarczającym zdrowiu psychicznym.

Jako spadkobierców można w zasadzie wyznaczyć dowolne osoby. W testamencie przewidziano jednak zachowek w drodze sukcesji dla krewnych, którzy byliby spadkobiercami prawnymi bez testamentu. Dotyczy to na przykład dzieci lub małżonków.

PRAWO SPADKOWE

W niemieckim kodeksie cywilnym [BGB] znajdą Państwo wszystkie regulacje prawne dotyczące prawa spadkowego, takie jak przepisy dotyczące spadku, stwierdzenia nabycia spadku lub umowy spadkowej. Istnieje wiele przepisów, które regulują prawo do zachowku dla małżonków i dzieci, ale służą również do ochrony spadkobierców. Jako uprawnieni do zachowku mogą Państwo również zażądać informacji na temat rozporządzeń. Co do zasady, prawo do spadku przysługuje tylko wtedy, gdy nastąpiła śmierć. Kancelaria SGH Rechtsanwälte w Düsseldorfie, jeśli chodzi o prawo spadkowe, często ma do czynienia z kwestionowaniem testamentów przed sądem.

Wspieramy Państwa nie tylko w sporządzaniu testamentów, ale również w następujących dziedzinach: zarządzanie spadkami i majątkiem, podatek od darowizn, spory spadkowe, zakup/sprzedaż zachowku, transfery zoptymalizowane pod względem podatkowym, prawo do zachowku, planowanie dziedziczenia, prawo podatkowe.

Czy masz dalsze pytania dotyczące prawa spadkowego?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące kwestii z zakresu prawa spadkowego, jesteśmy  do  dyspozycji i. Masz pytania dotyczące kręgu spadkobierców lub dziedziczenia i nie znasz swojego prawa? Prosimy o kontakt z nami! Skontaktuj się z naszą kancelarią w Düsseldorfie na 0049 (211) 59 89 561-0.
Przewiń do góry