PRAWO NAJMU

PRAWNICY W ZAKRESIE PRAWA NAJMU.
SGH RECHTSANWÄLTE TO PAŃSTWA PEWNY PARTNER

Prawo najmu reguluje wszystkie kwestie prawne, które powstają pomiędzy wynajmującym a najemcą po zawarciu umowy najmu. Rozwiązanie umowy najmu przez jedną ze stron może prowadzić do powstania skutków zagrażających egzystencji. Dotyczy to również osobistych potrzeb mieszkaniowych. Kancelaria SGH Rechtsanwälte wspiera Państwa zarówno jako wynajmujących, jak i najemców w sporach prawnych. Chętnie doradzimy Państwu w kilku językach (niemiecki, angielski, polski) oraz w kwestiach transgranicznych związanych z prawem najmu.

UMOWA NAJMU

Umowa najmu jest umową, która jest zawierana pomiędzy wynajmującym a najemcą przy wynajmowaniu powierzchni mieszkalnej. W tym przypadku zastosowanie mają przepisy prawne, przy czym umowa może być również zawarta w dowolnej formie. Pokażemy na co powinni Państwo zwrócić uwagę i jakie są Państwa prawa.

KOSZTY OGRZEWANIA

Istnieją różne koszty, które są liczone jako część dostawy ciepła. W przypadku pytań dotyczących kosztów ogrzewania lub ostatniego rozliczenia kosztów ogrzewania, w SGH Rechtsanwälte w Düsseldorfie jesteśmy do Państwa dyspozycji.

CZYNSZ

W zamian za powierzchnię mieszkalną, jako wynajmujący otrzymują Państwo czynsz określony w umowie najmu. Jeśli jako najemca lub wynajmujący mają Państwo problemy z umową lub podwyżką czynszu, jak również obniżką czynszu, prosimy o kontakt z nami.

KAUCJA

Coraz częściej w umowach najmu uzgadnia się kaucję. Po zakończeniu okresu najmu, wynajmujący musi rozliczyć się z najemcą. Nie zawsze jest jasne, kiedy i w jaki sposób musi to nastąpić. Pomożemy Państwu się w tym zorientować.

KOSZTY EKSPOATACYJNE

Koszty eksploatacyjne mieszkania lub domu obejmują wszystkie koszty bieżące, które stanowią część czynszu. Jednorazowe koszty napraw lub koszty administracyjne nie stanowią jednak kosztów eksploatacyjnych. Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z kosztami eksploatacyjnymi.

WYPOWIEDZENIE

Istnieją różne rodzaje wypowiedzenia. Zwykłe wypowiedzenie umowy podlega z reguły ograniczeniom czasowym, natomiast wypowiedzenie nadzwyczajne może mieć miejsce również bezterminowo. Pokażemy Państwu, co jest zgodne z prawem.

NAPRAWY KOSMETYCZNE

Prace mające na celu utrzymanie mieszkania w stanie niepogorszonym, które występują podczas normalnego użytkowania domu lub mieszkania są nazywane naprawami kosmetycznym. Umowy najmu często zawierają nieważne klauzule, które możemy Państwu przedstawić.

OGRANICZENIE

Istnieje również przedawnienie w prawie najmu. Skontaktuj się z nami, jeśli nie masz pewności, kiedy rozpoczyna się termin przedawnienia.

UMOWA NAJMU

Umowa najmu jest umową, która jest zawierana pomiędzy wynajmującym a najemcą przy wynajmowaniu powierzchni mieszkalnej. W tym przypadku zastosowanie mają przepisy prawne, przy czym umowa może być również zawarta w dowolnej formie. Pokażemy na co powinni Państwo zwrócić uwagę i jakie są Państwa prawa.

KOSZTY EKSPOATACYJNE

Koszty eksploatacyjne mieszkania lub domu obejmują wszystkie koszty bieżące, które stanowią część czynszu. Jednorazowe koszty napraw lub koszty administracyjne nie stanowią jednak kosztów eksploatacyjnych. Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z kosztami eksploatacyjnymi.

KAUCJA

Coraz częściej w umowach najmu uzgadnia się kaucję. Po zakończeniu okresu najmu, wynajmujący musi rozliczyć się z najemcą. Nie zawsze jest jasne, kiedy i w jaki sposób musi to nastąpić. Pomożemy Państwu się w tym zorientować.

NAPRAWY KOSMETYCZNE

Prace mające na celu utrzymanie mieszkania w stanie niepogorszonym, które występują podczas normalnego użytkowania domu lub mieszkania są nazywane naprawami kosmetycznym. Umowy najmu często zawierają nieważne klauzule, które możemy Państwu przedstawić.

CZYNSZ

W zamian za powierzchnię mieszkalną, jako wynajmujący otrzymują Państwo czynsz określony w umowie najmu. Jeśli jako najemca lub wynajmujący mają Państwo problemy z umową lub podwyżką czynszu, jak również obniżką czynszu, prosimy o kontakt z nami.

KOSZTY OGRZEWANIA

Istnieją różne koszty, które są liczone jako część dostawy ciepła. W przypadku pytań dotyczących kosztów ogrzewania lub ostatniego rozliczenia kosztów ogrzewania, w SGH Rechtsanwälte w Düsseldorfie jesteśmy do Państwa dyspozycji.

WYPOWIEDZENIE

Istnieją różne rodzaje wypowiedzenia. Zwykłe wypowiedzenie umowy podlega z reguły ograniczeniom czasowym, natomiast wypowiedzenie nadzwyczajne może mieć miejsce również bezterminowo. Pokażemy Państwu, co jest zgodne z prawem.

OGRANICZENIE

Istnieje również przedawnienie w prawie najmu. Skontaktuj się z nami, jeśli nie masz pewności, kiedy rozpoczyna się termin przedawnienia.

Czy masz dodatkowe pytania dotyczące prawa najmu?

Oprócz wyżej wymienionych tematów, jesteśmy również do Państwa dyspozycji we wszystkich innych kwestiach związanych z tematem prawa najmu. Możesz zadzwonić do nas pod numer 0049 (211) 59 89 561-0.
Przewiń do góry