Aktualności

Co należy wiedzieć przed podpisaniem umowy o pracę?

Umowa o pracę stanowi dla każdego poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Propozycja rozpoczęcia pracy w firmie zawsze wywołuje euforię, co jest całkiem zrozumiałe. Mimo tego, nie możemy tracić głowy, przy podpisywaniu umowy o pracę trzeba zachować czujność. Szczególnie jeśli jesteśmy nowo przyjezdnymi i nie posługujemy się biegle językiem niemieckim. Jak podejść do tego z głową?Co należy wiedzieć przed podpisaniem umowy o pracę?

 

Tłumaczenie. W pierwszej kolejności, jeśli nie posługujemy się biegle językiem niemieckim, musimy zwrócić się do kogoś z prośbą o jej przetłumaczenie. Rozumienie tekstu, który podpisujemy jest kluczowe dla naszej przyszłości u danego pracodawcy.

 

Znajomość definicji umowy o pracę. Punktem wyjściowym jest zrozumienie pojęcia umowy o pracę. Zgodnie z niemieckim prawem pracy, umowa ta reguluje prawa i obowiązki pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. W Niemczech przepisy z zakresu prawa pracy, w przeciwieństwie do polskiego systemu prawnego, uregulowane są w szeregu różnych ustaw. Umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Umowę o pracę możemy zatem zawrzeć nawet podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania z pracodawcą. W tej sytuacji należy jednak pamiętać, że pracodawca ma obowiązek pisemnego potwierdzenia ustalonych ustnie warunków pracy.

 

Wypłata wynagrodzenia za pracę. Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest wypłata wynagrodzenia. W tym miejscu istotne jest posiadanie wiedzy na temat tzw. minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2015 r. w Niemczech obowiązuje ustawa regulująca płace minimalne. Oznacza to, że pracownicy (od 01/10/2020 r.) muszą otrzymać wynagrodzenie w wysokości co najmniej 12,50 euro za godzinę. Warto też tutaj pamiętać, że płaca minimalna w poszczególnych zawodach może się różnić. Obok ustawowej płacy minimalnej obowiązują również tzw. minimalne stawki branżowe. W tym zakresie prawo niemieckie nakłada bezwględny obowiązek przestrzegania tychże przepisów. Pracodawca w każdej chwili może mieć przeprowadzoną kontrolę tzw. pracy nierejstrowanej, czyli potocznie nazywanej w Polsce pracy „na czarno”.

 

Urlop. Pracownik ma ustawowe prawo do urlopu w wysokości: 24 dni w roku w przypadku 6 dniowego tygodnia pracy lub 20 dni w roku w przypadku 5 dniowego tygodnia pracy.

 

Przy podpisywaniu umowy o pracę warto zwrócić uwagę na ewentulny zapis dotyczący zmiany wymiaru urlopu. Pracodawca może wyłącznie zwiększyć roczny wymiar urlopu. Pełne prawo do urlopu nabywa się po 6 miesiącach pracy.

 

Nadgodziny. Wszelkie postanowienia w umowie, które mówią o tym, że ewentualne nadgodziny pokrywane są z wynagrodzenia są nieważne. Pracownik ma prawo do dodatku za nadgodziny (Überstundenzuschlag), ale tylko wtedy gdy został on ustalony w umowie o pracę, zbiorowym układzie pracy lub tzw. porozumieniu zakładowym. W tym przypadku podstawę do obliczenia stanowi wynagrodzenie za miesiąc.

 

Przerwy. Przerwa od pracy przysługuje każdemu pracownikowi. Jej długosć uzależniona jest od czasu pracy. Pracując od 6 do 9 godzin, czas przerwy wynosi 30 min. W przypadku pracy powyżej 9 godzin, przerwa wynosi 45 minut.

 

Praca w nocy. Praca w nocy to praca, którą wykonujemy w godzinach od 23 do 6 rano, w wymiarze dłuższym niż 2 godziny oraz w okresie co najmniej 48 dni w roku. Podobnie jak w trybie dziennym pracy, limit czasu pracy w trybie nocnym wynosi 8 godzin, który w wyjątkowych okolicznosciach może zostać wydłużony do 10 godzin, przy czym wyrównanie powinno nastąpić w ciągu miesiąca lub 4 tygodni.

 

Praca w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Co do zasady w Niemczech obowiązuje zakaz pracy w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Wyjątkiem jest stała praca zmianowa, np. w gastronomii.

 

Możliwość podpisania umowy o pracę wzbudza wiele pozytywnych emocji. Jednakże nawet w tym przypadku warto jest zgłościć się do specjalisty, który potrafi ocenić zawarte w niej warunki w sposób rzetelny i obiektywny. Niekiedy ta decyzja może później uchronić nas od późniejszych rozczarowań i przykrych doświadczeń.

IHRE KANZLEI
Unsere Schwerpunkte

Mietrecht

mietrecht

IT-Recht

it-recht

Arbeitsrecht

Arbeitsrecht

Steuerrecht

steuerrecht

Erbrecht

erbrecht

Familienrecht

Familienrecht

Przewiń do góry