Aktualności

Rozszerzenie prawa do zasiłku rodzinnego dla bezrobotnych obywateli Unii

Uprawnienia do zasiłku rodzinnego 

Prawo obywateli Unii do zasiłku rodzinnego (Kindergeld) w Niemczech przysługiwało dotychczas tylko tym osobom, które w Niemczech podlegały nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od dochodu lub były traktowane jako takie. Mówiąc prościej, chodziło o to, że aby mieć prawo do Kindergeld, trzeba było pracować w Niemczech jako obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Wnioski osób, które nie spełniały tych warunków, były dotychczas zasadniczo odrzucane przez fundusz rodzinny (Familienkasse) odpowiedzialny za Kindergeld.

Zmiany i ich kontekst

Obecnie w tej dziedzinie nastąpiła zmiana niedawno została wydana decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w odpowiedzi na zapytanie Sądu Skarbowego (Finanzgericht) w Bremie zbadał zgodność niemieckich przepisów określających prawo do zasiłku rodzinnego. Stało się tak, z powodu skargi obywatelki Bułgarii do Finanzgericht w Bremie. Kobieta przeprowadziła się z trójką dzieci do Niemiec i nie pracowała w kraju. Złożyła wniosek o Kindergeld do właściwego Familienkasse o jego przyznanie za pierwsze trzy miesiące pobytu w Niemczech. Wniosek ten został odrzucony przez Familienkasse, twierdząc, że nie jest ona czynna zawodowo w Niemczech, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Kobieta wniosła sprawę do Sądu Skarbowego w Bremie. Finanzgericht zwrócił się w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o zbadanie zgodności niemieckich przepisów z prawem unijnym. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że niemieckie przepisy w tym zakresie są niezgodne z prawem unijnym, a obywatele Unii mają prawo do Kindergeld w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobytu w Niemczech, pod warunkiem, że przebywają tu legalnie, ponieważ w tym kontekście zgodnie z prawem unijnym powinni być traktowani w taki sam sposób jak obywatele niemieccy – stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Urt. v. 01. 08. 2022, Az. C-411/20

Decyzja nabiera również praktycznego znaczenia dla obywateli Unii, którzy przeprowadzają się do Niemiec. Dzięki wyżej wymienionej decyzji będą oni mogli również jako bezrobotni, którzy przebywają tu legalnie, w przyszłości złożyć wniosek o Kindergeld przynajmniej za pierwsze trzy miesiące pobytu w Niemczech i będą mogli oczekiwać pozytywnej decyzji. Po przyjeździe do Niemiec w celu zamieszkania tutaj, można więc ubiegać się o Kindergeld praktycznie już od pierwszego dnia pobytu, a wniosek powinien być zasadniczo zaakceptowany przez Familienkasse. Jeśli jednak taki wniosek zostanie odrzucony z powodu braku aktywności zawodowej, można odwołać się od takiej decyzji powołując się na wyżej wymienione orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a takie odwołanie powinno zostać przyjęte pod warunkiem, że zostało złożony prawidłowo i w odpowiednim terminie.

W zakresie czynności, które należy wykonać w Państwa sprawie o Kindergeld, służymy radą i pomocą w naszej kancelarii.

IHRE KANZLEI
Unsere Schwerpunkte

Mietrecht

mietrecht

IT-Recht

it-recht

Arbeitsrecht

Arbeitsrecht

Steuerrecht

steuerrecht

Erbrecht

erbrecht

Familienrecht

Familienrecht

Przewiń do góry