Aktualności

Prawa kobiet w ciąży

 

Ustawa o ochronie macierzyństwa „Mutterschutzgesetzes” (MuSchuG) gwarantuje kobietom szczególne prawa, które chronią je przed zwolnieniem, pracą w niekorzystnych warunkach, a także utratą zarobków.  Ustawa reguluje także wszelkie kwestie dotyczące ochrony kobiet w ciąży i matek.

 

Prawo pracy w Niemczech zapewnia ochronę wszystkim matkom i kobietom ciężarnym pracującym na czas nieokreślony, określony, uczącym się zawodu, czy wykonujących prace chałupniczą.

 

Kobiety w ciąży są również chronione przed wypowiedzeniem umowy i ochrona ta trwa od momentu zajścia w ciążę do osiem tygodni po porodzie, w szczególnych wypadkach do  12 tygodni po porodzie.

 

Ważne! Ochrona macierzyńska nie obejmuje sytuacji, gdy pracodawca bankrutuje lub zamyka swoją działalność. W przypadku umowy na czas określony ochrona obowiązuje w czasie trwania umowy.

 

Kobiety w ciąży nie mogą wykonywać ciężkiej pracy fizycznej ani prac, przy których są narażone na szkodliwe działania substancji lub promieniowanie, kurzu, gazu lub oparów, gorąca, zimna lub wilgoci, hałasów, podnoszenie ciężarów powyżej 5 kg oraz pracy, która wiąże się z ciągłym schylaniem lub kucaniem, a także pracować dłużej niż 8,5 godziny dziennie.

 

Sześć tygodni przed porodem rozpoczyna się ogólny zakaz pracy i kończy się on osiem tygodni po porodzie.

 

Kobiety będące w okresie ochronnym przed i po porodzie nie mogą pracować w nocy (między godzina 20.00 a 6.00) oraz w niedziele i święta.  Kobiety w takiej sytuacji nie mogą również wykonywać obowiązków w godzinach nadliczbowych.

 

Pracownica, która podczas okresu ochronnego nie wykonuje obowiązków zawodowych otrzymuje zasiłek macierzyński wypłacany przez kasę chorych w kwocie 13 Euro za dzień, zaś różnice między zarobkiem netto a zasiłkiem macierzyńskim wypłaca pracodawca. Pracodawca ma również obowiązek udzielenia zwolnienia kobiecie na czas przeprowadzanych badań ciążowych (dotyczy kobiet pracujących w pełnym wymiarze godzin).

 

Matki karmiące mają prawo do korzystania z przerw na karmienie dziecka w wymiarze 2x 30 minut lub 1×60 minut dziennie. Kobiety pracujące pełnym wymiarze otrzymują więcej czasu 2×45 minut lub 1×90 minut. Przerwy te wliczają się w czas pracy i nie maja wpływu na zmniejszenie wynagrodzenia.

 

Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej i jest jedynie ogolną informacją. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

IHRE KANZLEI
Unsere Schwerpunkte

Mietrecht

mietrecht

IT-Recht

it-recht

Arbeitsrecht

Arbeitsrecht

Steuerrecht

steuerrecht

Erbrecht

erbrecht

Familienrecht

Familienrecht

Przewiń do góry