Impressum

Informacje ogólne

SGH Rechtsanwälte PartG Starosta, Grego-Hoffmann, Drache

Frankenstraße 6

40476 Düsseldorf

 

E-mail: info@sghlegal.de

Telefon + 49 211 176-095-80

Faks + 49 211 176-095-99

 

Justyna Starosta, adwokat LLW

E-mail: starosta@sghlegal.de

 

Dr. Grego Hoffmann-radca prawny

E-mail: grego@sghlegal.de

 

Sandra Drache

E-mail: drache@sghlegal.de

 

Odpowiedzialny za treść strony internetowej i redakcyjnej osoby lizowanej (obowiązkowe informacje zgodnie z sekcją 5 TMG):

Prawnik Justyna starosta, LL.

Radca prawny Dr. Grego Hoffmann

 

Więcej informacji o kliencie

Dr Grego-Hoffmann zostaje przyjęty do Niemiec i jest członkiem Izby adwokowskiej w Düsseldorfie oraz okr gowa Izba radc SW prawnych w Poznaniu (Poznań).

Pani starosta L L.M. jest członkiem stowarzyszenia adwokatów w Düsseldorfie.

 

Düsseldorf Association bar

Ulica freiligrathstraße 25

40479 Dusseldorf w Düsseldorfie

 

Numer telefonu: 0211-49502-0

Faks: 0211-49502-28

E-mail: info@rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de

 

Okr gowa Izba Radcow prawnych

Ul. Chwalszewo 69, 61-105 Poznań

Tel. (61) 853 53 11

Tel./Fax 853 57 55

e-mail: rada@poznan.oirp.pl

 

Organem nadzorczym jest Rada dyrektorów stowarzyszenia Adwokatowego wyższego sądu okręgowego w Düsseldorfie, patrz rozdział 73 II nr 4 BRAO.

 

Zasady wykonywania zawodu

Federalne przepisy adwokackie (BRAO)

 

Profesjonalny Kodeks adwokatów (BORA)

 

Regulamin zawodowy prawników (FAO) Ustawa o wynagrodzeniach prawników i

 

Prawnicy (ustawa o odszkodowań RVG)

 

Profesjonalne regulacje mogą być przeglądane i dostępne w języku niemieckim i angielskim na stronie głównej Federalnej Izby Adwokackiej (www.brak.de) w dziale "prawo zawodowe".

 

Pozasądowego rozstrzygania sporów

W przypadku sporów między adwokatami i ich klientami możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów jest dostępna na wniosek regionalnego stowarzyszenia adwokatów w Monachium (zgodnie z sekcją 73 (2) nr 3 zgodnie z sekcją 73 (5) BRAO) lub w urzędzie rozjemczym Stowarzyszenia prawników (§ 191f BRAO) w Federal Bar Association, można znaleźć w Internecie za pośrednictwem strony głównej biura mediacji Bar Association (www.s-d-r.org),

E-mail: Urząd arbitrażowy (at) s-d-r.org

 

Zawsze staramy się rozwiązywać wszelkie nieporozumienia z naszymi klientami za obopólną zgodą. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że nie jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w procedurze arbitrażu konsumenckiego (według VSBG) i nie są gotowi do uczestnictwa.

 

Jesteśmy zobowiązani poinformować, że platforma internetowa jest dostępna w związku z tak zwanym internetowym rozstrzyganiem sporów przez Komisję Europejską. Dostęp do tej platformy można uzyskać pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. W tym kontekście jesteśmy również zobowiązani do dostarczenia Ci naszego adresu e-mail. To brzmi: info (at) sghlegal.de

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Prawnicy Kancelarii są ubezpieczeni ponad ubezpieczoną kwotą w wysokości do 250 000 EUR i poza ustawową minimalną kwotą ubezpieczenia przekraczającą do 1 000 000 EUR.

 

Pani starosta jest ubezpieczona:

 

HDI Insurance Ltd.

Plac HDI 1

30659 Hanower

www.hdi.de

 

Pani radca prawny Dr Grego-Hoffmann jest ubezpieczona:

 

R + V General Insurance Ltd.

Voltastraße 84

60486 Frankfurt nad Menem

www.ruv.de

 

Odpowiedzialność i ogólne informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej

Informacje na tej stronie mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. Wszystkie informacje mają charakter niewiążący. Nie ma gwarancji poprawności zawartości. Wiele wycofanych tekstów to Opinie odpowiednich autorów. Chcielibyśmy podkreślić, że dostarczone informacje nie mogą zastąpić porad prawnych.

 

Należy pamiętać, że niezaszyfrowana komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail jest niebezpieczna. Dotyczy to zarówno zawartości, jak i dostępu do poczty e-mail. Należy zauważyć, że odpowiedzialność za przesyłane wiadomości jest wykluczona. Prosimy o skontaktowanie się z firmą telefonicznie w przypadku dotrzymania terminu. Warunki urzędowania są zawierane wyłącznie przez deklarację akceptacji firmy. W przypadku niezaszyfrowanej wstępnej transmisji wiadomości e-mail zakłada się, że zgadzasz się na niezaszyfrowaną komunikację, chyba że chcesz mieć inny rodzaj komunikacji.

 

Jeśli poszukujesz wyroków za pośrednictwem Internetu, proszę sprawdzić kompletność i poprawność tekstu za pomocą innych mediów. Wyraźnie podkreślić, że niektóre z naszych linków prowadzą do stron trzecich. W związku z tym nie możemy udzielić żadnej gwarancji na funkcjonowanie stron ani za ich treść.

 

Pobieranie lub Drukowanie pojedynczych stron i/lub części naszych stron internetowych do użytku prywatnego jest dozwolone. Całkowite lub częściowe powielanie, dystrybucja, transmisja (elektroniczna lub inna), modyfikacja lub korzystanie z tej strony internetowej do celów publicznych lub komercyjnych, z drugiej strony, jest zabronione bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 

Uwaga na temat linków na stronie internetowej

Na tej stronie znajdują się linki do innych stron internetowych w Internecie. Wyraźnie oświadczamy, że nie mamy wpływu na wygląd i treść tej strony i nie przyjmujemy tej treści jako własnej.

 

Jesteśmy odpowiedzialni tylko za te treści osób trzecich, jeśli mamy pozytywną znajomość tych (tj. również nielegalnych lub karnych treści) i jeśli jest to technicznie możliwe i rozsądne dla nas, aby zapobiec ich użyciu (§ 7ff TMG).

 

Linki są "żywe" (dynamiczne) odniesienia. Jeśli ustalimy, że konkretna oferta, do której dostarczymy link wyzwala odpowiedzialność cywilną lub karną, usuniemy odniesienie do tej oferty, o ile jest to technicznie możliwe i rozsądne dla nas.

z polityką prywatności > >

Przewiń do góry