Aktualności

Europejskie poświadczenie spadkowe

Od 17.08.2015 obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE,Irlandii i Danii rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.  w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania   dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie   ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (rozporządzenie UE nr 650/2012, skrót niemiecki: UE-ErbVO).

 

Jest to dokument potwierdzający prawo do spadku lub poszczególnych przedmiotów spadkowych, które przysługują spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnemu czy wykonawcy testamentu. Warunkiem ubiegania się o wydane dokumentu jest wystąpienie elementu międzynarodowego w sprawie spadkowej.

 

UWAGA!

Europejskie poświadczenie spadkowe rodzi skutki prawne co do majątku spadkodawcy położonego we wszystkich państwach unii europejskiej stosujących rozporządzenie. Jest to ogromne ułatwienie dla spadkobierców, którzy nie musza już przechodzić procedury uznawania zagranicznego orzeczenia w kraju, w którym znajdował się majątek spadkowy.

 

Rozporządzenie za właściwe przyjmuje prawo miejsca zwykłego pobytu w chwili śmierci, a nie praw państwa obywatelstwa. Jako uzasadnienie przyjęto fakt ze pokrywa się ono z centrum interesów zmarłego i często z miejscem, w którym położona jest większość jego majątku. Rozporządzenie spadkowe zawiera klauzulę tzw. ściślejszego związku, która to mówi, iż jeśli ze wszystkich okoliczności wynika, że w chwili śmierci zmarły był w sposób oczywisty bliżej z państwem innym niż państwo stałego pobytu z chwili śmierci, prawem właściwym dla dziedziczenia jest prawo tego innego państwa.

 

Przykład 1:

Grzegorz pracował w Niemczech jego zona wraz z dziećmi mieszkała w Polsce. Grzegorz zmarł nagle w Niemczech. Jego życie toczyło się wokół spraw w Polsce, ponieważ tam mieszkała jego rodzina. Dlatego to polski sąd odpowiadał za kwestie dotyczące spadku pozostawionego przez Grzegorza. Jego żona uzyskała w polskim sadzie europejskie poświadczenie spadkowe, które przedstawiła w niemieckim banku, w którym Grzegorz miał konto, i uzyskała dostęp do zgromadzonych środków.

 

Przykład 2:

Jürgen zmarł na terenie Niemiec, a posiadał nieruchomość w Polsce. Jego spadkobiercy mieszkają w Niemczech.  Europejskie poświadczenie spadkowe zostanie wydane przez sąd niemiecki i będzie ono podstawą dokonania np. wpisu spadkobiercy do księgi wieczystej w Polsce.

 

Istnieje tez możliwość wyboru prawa przez spadkodawcę. Może on dokonać wyboru prawa państwa, którego obywatelstwo posiada w chwili dokonywana wyboru lub w chwili śmierci, jako prawa, któremu podlegać będzie ogol spraw dotyczących spadku. Wybór prawa musi być dokonany w formie rozrządzenia na wypadek śmierci(testamentu) lub musi wynikać z postanowienia takiego rozrządzenia.

 

Koszty wydania Europejskiego poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego przez niemiecki sąd spadkowy zależą od wartości majątku w momencie dziedziczenia zgodnie z sekcją 40 ustawy o kosztach sądowych i notarialnych.

 

Dziedziczenie może okazać się dla spadkobiercy kosztowne z uwagi na brak regulacji między Polską a Niemcami dotyczących unikania podwójnego opodatkowania spadku. Należy mieć także na uwadze terminy przewidziane przez niemieckie i polskie prawo podatkowe, tak aby w odpowiednim czasie poinformować urząd skarbowy o spadkobraniu. Jest to w szczególności istotne dla osób, które mogą skorzystać ze zwolnienia od płatności tego podatku, ale takze ma znaczenie dla uniknięcia ewentualnych sankcji za niedokonanie tego zgłoszenia.

 

 

Powyższy tekst nie stanowi porady prawnej i jest ogólną informacją. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

 

 

IHRE KANZLEI
Unsere Schwerpunkte

Mietrecht

mietrecht

IT-Recht

it-recht

Arbeitsrecht

Arbeitsrecht

Steuerrecht

steuerrecht

Erbrecht

erbrecht

Familienrecht

Familienrecht

Przewiń do góry